สุขภัณฑ์ star
Website Banner
คลิก
เลือกสินค้า        
      
สินค้าสุขภัณฑ์ star

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและราคาสุขภัณฑ์ ด้านล่างนี้ 

 สุขภัณฑ์ STAR CURVE

   
S-1318.1
ราคา
27,800 บาท 
S-4251
ราคา
17,430 บาท 


   
S-4387/4398
ราคา
9,060 บาท 
ราคา บาท 


   
S-1106.1
ราคา
20,050 บาท 
S-1318.1
ราคา
16,800 บาท 


   
S-4387/4398
ราคา
5,550 บาท 
S-4387/4491
ราคา
5,890 บาท 


 สุขภัณฑ์ STAR JUNIPER

   
S-1324.1
ราคา
17,850 บาท 
S-2352
ราคา
15,000 บาท 


   
S-4437
ราคา
4,230 บาท 
S-4284/4299
ราคา 6460, 
บาท 


 สุขภัณฑ์ STAR KAIZER/REGINA/TAMBURO/MOLOKO

   
S-1326.1
ราคา
13,480 บาท 
S-4256
ราคา
4,200 บาท 


   
S-4252
ราคา
8,820 บาท 
S-4283/4296
ราคา 5,720 
บาท  สุขภัณฑ์ EURO STAR REGENT

   
S-1307
ราคา
8,200 บาท 
S-6161 (สีขาว)
ราคา
3,250 บาท 


   
S-4244
ราคา
2,720 บาท 
S-4184/4194
ราคา 4,760 
บาท  สุขภัณฑ์ LOFTY

   
S-1315.1
ราคา
16,400 บาท 
S-4284
ราคา
3,900 บาท 


   
S-4386/4397
ราคา
5,100 บาท 
 สุขภัณฑ์ ANGULAR

   
S-1316.1
ราคา
12,400 บาท 
S-4249
ราคา
3,150 บาท 


   
S-4384/4394
ราคา
4,820 บาท 
 สุขภัณฑ์ Focus

   
S-1317.1
ราคา
14,100 บาท 
S-4385/4395
ราคา
4,820 บาท 


   
S-4385/4396
ราคา
4,500 บาท 
 สุขภัณฑ์ SIPIRIT

   
S-1105.1
ราคา
14,000 บาท 
S-1314.1
ราคา
12,400 บาท 


   
S-4383/4396
ราคา
3,590 บาท 
 สุขภัณฑ์ INNOCENCE

   
S-1402.1
ราคา
7,600 บาท 
S-4388/4491
ราคา
4,990 บาท 


   
S-4532
ราคา
1,800 บาท 
 สุขภัณฑ์ MARIGOLD

   
S-1208.1
ราคา
- บาท 
S-4381/4391
ราคา
4,210 บาท 


   
S-4247
ราคา
4,730 บาท 
 สุขภัณฑ์ INNOVATION

   
S-4182/4191
ราคา
4450 บาท 
S-1483.1
ราคา
8,000 บาท 


   
S-1407.1
ราคา
5,950 บาท 
S-1474.1
ราคา 5,650 บาท สุขภัณฑ์ Grand Luxury ท่อลงพื้น

   
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
500 x 715 x 645 mm.
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว 
408x760x660 mm.
S-1101
         ราคา
15,870 บาท (ขาว)
              ราคา 18,630 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 20,290 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 22,120 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1104
ราคา
15,870 บาท (ขาว)
      ราคา 18,630 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
20,290 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
22,120 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
 ฝา Soft-Cloed
500 x 715 x 645 mm.
 สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
S-1101(1101/10110)
ราคา
16,620 บาท (ขาว)
S-1107
ราคา 24,000 บาท (ขาว) สุขภัณฑ์ Grand Luxury ท่อออกกำแพง

   
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว
500 x 740 x 645 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
430x700x890 mm.
S-1181
         ราคา
15,870 บาท (ขาว)
              ราคา 18,630 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 20,290 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 22,120 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1384.3
ราคา
8,200 บาท (ขาว)
      


   
 สุขภัณฑ์สองชิ้น
430 x 700 x 890 mm.

สุขภัณฑ์สองชิ้น
430 x 700 x 890 mm.

S-1385.3
ราคา
7,800 บาท (ขาว)
S-1386.3
ราคา 8,200 บาท (ขาว)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
370 x 685 x 752 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
382 x 680 x 795 mm.
S-1387.1
         ราคา
14,100 บาท (ขาว)
              

S-1391.1
ราคา
16,800 บาท (ขาว)
      


   
 สุขภัณฑ์สองชิ้น
382 x 680 x 795 mm.


S-1393.1
ราคา
16,800 บาท (ขาว)
 สุขภัณฑ์ Luxury ท่อลงพื้น

   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
395 x 720 x 780 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
495 x 745 x 745 mm.
S-1301
         ราคา
7,000 บาท (ขาว)
              ราคา 8,290 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 9,060 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 9,910 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1303
ราคา
6,500 บาท (ขาว)
      ราคา 7,680 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
8,390 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
9,180 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
390 x 744 x 750 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
390 x 744 x 750 mm..
S-1304
         ราคา
6,200 บาท (ขาว)
              ราคา 7,330 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 8,000 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 8,750 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1304/10110
ราคา
6,950 บาท (ขาว)
      


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
430 x 710 x 875 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
528 x 820 mm.
S-1308
ราคา
7,800 บาท (ขาว)
S-1312.3
ราคา
7,900 บาท (ขาว)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
508 x 738 x 791 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 700 x 820 mm.
S-1313.3
         ราคา
7,200 บาท (ขาว)
S-1319.1
ราคา
8,800 บาท (ขาว)      


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 700 x 820 mm.
Soft Closed
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 670 x 770 mm.
S-1319.1/10110
ราคา
9,550 บาท (ขาว)
S-1320.1
ราคา
14,350 บาท (ขาว)


   
 สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 705 x 796 mm.
 สุขภัณฑ์สองชิ้น 
380 x 740 x 770 mm.
S-1321.1
ราคา
10,520 บาท 
S-1323.1
ราคา 6,750 บาท


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 740 x 770 mm.
Soft Closed
Close-coupled WC. 
385 x 670 x 765 mm.
S-1323.1/10110
ราคา
7,500 บาท (ขาว)
S-1325.1
ราคา
14,700 บาท (ขาว)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
384 x 690 x 800 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420x740x745 mm.
Soft-Closed
S-1371.1
ราคา
13,200 บาท (ขาว)
S-1373.1/10110
ราคา
6,700 บาท (ขาว)


   
 สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 740 x 745 mm.
 สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 740 x 745 mm.
Soft-Closed
S-1373.1
ราคา
5,950 บาท (ขาว)
S-1373.3/10110
ราคา 6,520 บาท (ขาว)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 740 x 745 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 720 x 760 mm.
Soft Closed
S-1373.3
ราคา
5,770 บาท (ขาว)
S-1374.1/10110
ราคา
6,940 บาท (ขาว)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 720 x 760 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 700 x 820 mm.
S-1374.3
         ราคา
5,970 บาท (ขาว)
              ราคา 7,050 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 7,690 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 8,400 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1379.1
ราคา
10,000 บาท (ขาว) สุขภัณฑ์ Luxury ท่อออกกำแพง

   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
378 x 650 x 873 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
360 x 640 x 795 mm.
S-1394.1
ราคา
18,250 บาท (ขาว)
S-1396.1
ราคา
13,480 บาท (ขาว) สุขภัณฑ์ Luxury ท่อลงพื้น

   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
375 x 695 x 785 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 715 x 765 mm.
S-1404.1
ราคา
5,650 บาท (ขาว)
S-1406.1
ราคา
5,430 บาท (ขาว)      


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 715 x 765 mm.

สุขภัณฑ์สองชิ้น
375 x 700 x 785 mm.

S-1406.3
ราคา
5,250 บาท (ขาว)
S-1407.1/10115
ราคา 6,550 บาท (ขาว)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
390 x 675 x 785 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
390 x 675 x 785 mm.
แบบคันโยกหน้า
S-1409.1
ราคา
5,220 บาท (ขาว)
              

S-1409.1/10115
ราคา
5,820 บาท (ขาว)
      


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
390 x 675 x 785 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
390 x 675 x 785 mm.
S-1409.3
ราคา
5,040 บาท (ขาว)
S-1409.3/10115
ราคา
5,640 บาท (ขาว)
 สุขภัณฑ์ STANDARD ท่อออกกำแพง

   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 700 x 800 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
375 x 700 x 780 mm.
S-1434.1
ราคา
7,550 บาท (ขาว)
S-1444.1
ราคา
6,080 บาท (ขาว) สุขภัณฑ์ LUXURY ท่อลงพื้น

   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
370 x 700 x 765 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
385 x 680 x 800 mm.
Soft-CLosed6
S-1466.3
ราคา
5,400 บาท (ขาว)
S-1469.3/10115
ราคา
5,790 บาท (ขาว)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
385 x 680 x 800 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 700 x 755 mm.
S-1469.3
ราคา
5,190 บาท (ขาว)
S-1474.1/10115
ราคา
6,250 บาท (ขาว) สุขภัณฑ์  STANDARD ท่อออกกำแพง

   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
410 x 715 x 775 mm.
Soft-CLosed
สุขภัณฑ์สองชิ้น
410 x 715 x 775 mm.
S-1484.1/10115
ราคา
5,750 บาท (ขาว)
S-1484.1
ราคา
5,150 บาท (ขาว)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
410 x 715 x 770 mm
สุขภัณฑ์สองชิ้น
460 x 665 x 845 mm.
S-1484.3
ราคา
4,970 บาท (ขาว)
S-1487.3
ราคา
6,650 บาท (ขาว) สุขภัณฑ์  STANDARD ท่อลงพื้น

   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 664 x 814 mm.
Soft-CLosed
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 664 x 814 mm.
S-1492.1
ราคา
7,550 บาท (ขาว)
S-1492.1/10501
ราคา
7,020 บาท (ขาว)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
395 x 720 x 780 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
495 x 745 x 745 mm.
S-1501.3
         ราคา
3,650 บาท (ขาว)
              ราคา 4,260 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 4,620 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 5,020 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1502.3
ราคา
4,000 บาท (ขาว)
      ราคา 4,680 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
5,080 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
5,520 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
390 x 675 x 755 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
390 x 675 x 755 mm.
S-1505
         ราคา
4,400 บาท (ขาว)
              ราคา 5,160 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 5,610 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 6,110 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1505.1
ราคา
4,620 บาท (ขาว)
ราคา 4,380 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
ราคา 5,830 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
      ราคา 6,330 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
413 x 700 x 760 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
413 x 700 x 760 mm.
S-1509.1
         ราคา
4,250 บาท (ขาว)
              ราคา 4,930 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 5,340 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 5,780 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1509.3
ราคา
4,030 บาท (ขาว)
      ราคา 4,710 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
5,120 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
5,560 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
413 x 712 x 778 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
413 x 671 x 775 mm.
S-1510.1
         ราคา
4,740 บาท (ขาว)
              ราคา 5,520 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 5,990 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 6,500 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1511.1
ราคา
4,320 บาท (ขาว)
ราคา 5,020 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
ราคา 5,440 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
      ราคา 5,890 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
413 x 671 x 775 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 705 x 750 mm.
S-1511.3
         ราคา
4,100 บาท (ขาว)
              ราคา 4,800 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 5,220 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 5,670 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1513.3
ราคา
3,800 บาท (ขาว)
      ราคา 4,440 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
4,820 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
5,230 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
360 x 690 x 816 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 655 x 800 mm.
Soft-Closed
S-1517.1
         ราคา
6,500 บาท (ขาว)
              ราคา 9,710 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 9,780 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 9,860 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1520.1/10504
ราคา
4,830 บาท (ขาว)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 655 x 800 mm.
Soft-Closed
สุขภัณฑ์สองชิ้น
385 x 655 x 880 mm.
S-1520.3/10504
ราคา
4,610 บาท (ขาว)
S-1530.3
ราคา
4,250 บาท (ขาว)      


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
385 x 655 x 800 mm.

สุขภัณฑ์สองชิ้น
375 x 655 x 770 mm.

S-1540.3
ราคา
4,230 บาท (ขาว)
S-1550.1
ราคา 4,590 บาท (ขาว)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 650 x 755 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
380 x 705 x 750 mm.
S-1560.3
ราคา
4,080 บาท (ขาว)
              

S-1563.3
ราคา
3,800 บาท (ขาว)
      


 
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 688 x 770 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 688 x 770 mm..
S-1575.1
         ราคา
4,390 บาท (ขาว)
              ราคา 5,100 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 5,520 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 5,980 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1575.3
ราคา
4,170 บาท (ขาว)
      ราคา 4,880 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
5,300 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
5,760 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ) สุขภัณฑ์  STANDARD ท่อออกกำแพง

   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 690 x 772 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 690 x 772 mm.
S-1585
         ราคา
4,300 บาท (ขาว)
              ราคา 5,040 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 5,480 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 5,960 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1585.1
ราคา
4,520 บาท (ขาว)
      ราคา 5,260 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
5,700 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
6,180 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


 
สุขภัณฑ์สองชิ้น
456 x 715 x 755 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
456 x 715 x 755 mm.
S-1586.1
ราคา
4,310 บาท (ขาว)
S-1586.3
ราคา
4,000 บาท (ขาว)
    ราคา 4,680 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
     ราคา 5,080 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา 5,520 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
410 x 686 x 810 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
410 x 686 x 810 cm.
S-1587.1
     ราคา
4,220 บาท (ขาว)      
S-1587.3
ราคา
4,000 บาท (ขาว) สุขภัณฑ์  STANDARD ท่อลงพื้น

   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
460 x 718 x 815 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
420 x 610 x 780 mm.
S-1590.3
         ราคา
5,090 บาท (ขาว)
              ราคา 5,990 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 6,530 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 7,120 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1608.3
ราคา
5,160 บาท (ขาว) สุขภัณฑ์  LUXURY (ท่อออกกำแพง)

   
สุขภัณฑ์สองชิ้น
375 x 610 x 780 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
375 x 610 x 780 mm.
S-1668.3
ราคา
4,660 บาท (ขาว)
S-1688.3
ราคา
4,660 บาท (ขาว)


ชุดส้วมนั่งยองฟลัช 

   
ส้วมนั่งยองมาตรฐาน 
430 x 772 x 1050 mm.
Conventional Toilet
430 x 772 x 850 mm.
S-1981.3
              ราคา 3,875 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 4,175 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 4,505 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-1982.3
      ราคา 2,945 บาท (เนื้อ ฟ้า)


ชุดสุขภัณฑ์ 

สุขภัณฑ์หลังชิดกำแพง
370 x 530 x 350 mm.
สุขภัณฑ์แขวนผนัง
360 x 530 x 365 mm.
S-2251
ราคา
14,800 บาท (ขาว)
S-2252
ราคา
12,000 บาท (ขาว)


 
สุขภัณฑ์หลังชิดกำแพง
360 x 530 x 395 mm.
สุขภัณฑ์สองชิ้น
353 x 510 x 390 mm.
S-2351
ราคา
14,800 บาท (ขาว)
S-2352
ราคา
15,000 บาท (ขาว)


   
สุขภัณฑ์หลังชิดกำแพง
356 x 520 x 410 mm.
สุขภัณฑ์นั่งราบ
360 x 475 x 360 mm.
S-2451
ราคา
7,150 บาท (ขาว)
S-2701
ราคา
2,000 บาท (ขาว)
ราคา
2,400 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
ราคา 2,640 บาท (เขียว,งา,เทา,ชมพู)
ราคา 2,900 บาท (น้ำเงิน,แดง,ดำ)   
สุขภัณฑ์นั่งราบ
348 x 456 x 340 mm.
สุขภัณฑ์ใช้ฟลัชวาล์ว
370 x 660 x 380 mm.
S-2702
         ราคา
1,800 บาท (ขาว)
              ราคา 2,160 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 2,370 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 2,610 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-2904
ราคา
5,950 บาท (ขาว) กลุ่มส้วมนั่งยอง

   
ส้วมนั่งยองราดน้ำ แบบมีฐาน
440 x 520 x 250 mm.
ส้วมนั่งยอง แบบธรรมดา
425 x 520 x 245 mm.
S-5501
         ราคา
1,400 บาท (ขาว)
              ราคา 1,680 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 1,850 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 2,040 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

S-5702
ราคา 600
บาท (ขาว)
      ราคา 720 บาท (เนื้อ ฟ้า)
     ราคา
790 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
ราคา
870 บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)


 
PEDESTAL SQUAL
440 x 520 x 250 mm.
S-5981
         ราคา
1,650 บาท (ขาว)
              ราคา 1,980 บาท (เนื้อ,ฟ้า)
 ราคา 2,180 บาท (เขียว งา เทา ชมพู)
   ราคา 2,400 บาท บาท (น้ำเงิน แดง ดำ)

 ช่องทางติดต่อ


 
 กระเบื้องหลังคา
 ไม้สังเคราะห์ ประตูหน้าต่าง
 สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ

 กระเบื้องโมเสค
 กระเบื้องดินเผา
 อิฐมวลเบา
 ฉนวนกันความร้อน

 กระเบื้องสระว่ายน้ำ
 ยาแนว

 ปูนซีเมนต์

 ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก

 แกรนิตโต้ กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
 กระเบื้องยางและไวนิล

เว็บไซด์แนะนำหัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     

เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 349