Champion
Website Banner
คลิก
เลือกสินค้า          
  
NEW สุขภัณฑ์ชักโครก ตราแชมเปี้ยน


TC-032 สุขภัณฑ์ นั่งยองแบบมีฐาน สีขาว
TC-032 สุขภัณฑ์ นั่งยองแบบมีฐาน
สีขาว
ตราแชมเปี้ยน

ราคา 825 บาท/ชุด

 
TC-032 สุขภัณฑ์ นั่งยองแบบมีฐาน สีส้ม
TC-032 สุขภัณฑ์ นั่งยองแบบมีฐาน
สีส้ม
ตราแชมเปี้ยน

ราคา 995 บาท/ชุด

 
TC-032 สุขภัณฑ์ นั่งยองแบบมีฐาน สีเหลือง
TC-032 สุขภัณฑ์ นั่งยองแบบมีฐาน
สีเหลือง
ตราแชมเปี้ยน

ราคา 995 บาท/ชุด

 
T2002 สุขภัณฑ์ แบบนั่งราบราดน้ำ สีขาว
T2002 สุขภัณฑ์ นั่งราบราดน้ำ
สีขาว
ตราแชมเปี้ยน

ราคา 1,290บาท/ชุด

 
T2002 สุขภัณฑ์ แบบนั่งราบราดน้ำ สีฟ้า
T2002 สุขภัณฑ์ นั่งราบราดน้ำ
สีฟ้า
ตราแชมเปี้ยน

ราคา 1,490 บาท/ชุด

 
EC-007 สุขภัณฑ์ แบบนั่งราดน้ำ สีขาว
EC-007 สุขภัณฑ์ แบบนั่งราดน้ำ
สีขาว
ตราแชมเปี้ยน

ราคา 790 บาท/ชุด

 
EC-007 สุขภัณฑ์ แบบนั่งราดน้ำ สีส้ม
EC-007 สุขภัณฑ์ แบบนั่งราดน้ำ
สีส้ม
ตราแชมเปี้ยน

ราคา 990 บาท/ชุด

 
EC-007 สุขภัณฑ์ แบบนั่งราดน้ำ สีเหลือง
EC-007 สุขภัณฑ์ แบบนั่งราดน้ำ
สีเหลือง
ตราแชมเปี้ยน

ราคา 990 บาท/ชุด

 
EC-014 สุขภัณฑ์ชักโครก สีขาว 2 ชิ้นประกอบ
EC-014 สุขภัณฑ์ ชักโครก
2 ชิ้นประกอบ สีขาว
ตราแชมเปี้ยน

ราคา 1,990 บาท/ชุด

 
EC-032 สุขภัณฑ์ชักโครก รุ่นประหยัดน้ำ single flush สีขาว
EC-032 สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ำ
single flush สีขาว 4 ลิตร
ตราแชมเปี้ยน

ราคา 2,390 บาท/ชุด


 
EC-033 สุขภัณฑ์ชักโครก สีขาว 2 ชิ้นประกอบ ระบบ wash down
EC-033 สุขภัณฑ์ชักโครก
2 ชิ้นประกอบ wash down สีขาว
ตราแชมเปี้ยน

ราคา - บาท/ชุด


 
TS-034 สุขภัณฑ์ชักโครก สำหรับเด็ก สีขาว
TS-034 สุขภัณฑ์สำหรับเด็ก
สีขาว
ตราแชมเปี้ยน

ราคา 2,590 บาท/ชุด


 T7017 อ้างล้างหน้าแบบแขวนผนัง หรือ วางบนเคาน์เตอร์ สีขาว ตราแชมเปี้ยน

T7017 อ้างล้างหน้าแบบแขวนผนัง
หรือ วางบนเคาน์เตอร์ สีขาว
ตราแชมเปี้ยน

ราคา 1,790 บาท/ชุด


   

โถสุขภัณฑ์ 

EC-032 Elongate
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 4 ลิตร 

ราคา 2,390
บาท
TS010 Elongate 
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 4 ลิตร 
ราคา 2,290 บาท

 โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์  ราคาถูก  โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก
 

 
EC011 Elongate
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 4 ลิตร 
ราคา
2,290 บาท
TS012 Elongate
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ dual Flush 3/6 ลิตร
ราคา 2,450 บาท
โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
TS004
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 4 ลิตร
ราคา 2,290 บาท
EC-014
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 3/6 ลิตร
ราคา 1,990 บาท  
โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
EC-190
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 3/6 ลิตร
ราคา 1,990 บาท
EC-195
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตร 
ราคา 1,990 บาท
โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
EC-025
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัด 4 ลิตร
ราคา 1,790 บาท
 
EC-018
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 3/6 ลิตร
ราคา 2,290 บาท 
โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
EC-019
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 3/6 ลิตร
ราคา 2,290 บาท
EC-013
โถสุขภัณฑ์ รุ่นประหยัดน้ำ 3/6 ลิตร
ราคา 2,490 บาท

โถสุขภัณฑ์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก   
 

 
สุขภัณฑ์แบบนั่งราดน้ำ   
 
EC-007 
T2002 Elongate
สุขภัณฑ์แบบนั่งราดน้ำ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก สุขภัณฑ์แบบนั่งราดน้ำ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก   
 

 
TC-032
สุขภัณฑ์นั่งยอง มีฐาน
ราคา 825 บาท
TC-019
สุขภัณฑ์นั่งยอง 
ราคา 350 บาท
สุขภัณฑ์นั่งยอง มีฐาน champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  สุขภัณฑ์นั่งยอง champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
TC-037
สุขภัณฑ์นั่งยอง
ราคา 350 บาท
 
สุขภัณฑ์นั่งยอง champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก   
 

 
อ่าง   
L-122+LP-122
อ่างล้างหน้าแบบแขวนหรือใช้ขาตั้ง
ราคา 1,190 บาท
L-123+LP-123
อ่างล้างหน้าแบบแขวนหรือใช้ขาตั้ง
ราคา 1290 บาท
อ่างล้างหน้า champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก  อ่างล้างหน้า champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก 
 

 
L-165+LP-165
อ่างล้างหน้าแบบแขวนหรือใช้ขาตั้ง
ราคา 1,095 บาท 
 
อ่างล้างหน้า champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก   
 

 
L-009
อ่างล้างหน้าแบบแขวน
ราคา 475 บาท
L-009M 
อ่างล้างหน้าแบบแขวน
ราคา 475 บาท
อ่างล้างหน้า champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก  อ่างล้างหน้า champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก 
 

 
L-174
อ่างล้างหน้าแบบแขวน
ราคา 465 บาท
L-175
อ่างล้างหน้าแบบแขวน
ราคา 465 บาท
อ่างล้างหน้า champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก  อ่างล้างหน้า champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก 
 

 
W-020
อ่างเอนกประสงค์
ราคา 1,890 บาท
W-030 
อ่างเอนกประสงค์
ราคา 1,750 บาท
อ่างเอนกประสงค์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก  อ่างเอนกประสงค์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก 
 

 
L-126
อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคานเตอร์
ราคา 810 บาท
 
อ่างเอนกประสงค์ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถุก   
 

 
โภปัสสาวะ   
 
U-010
โถปัสสาวะชาย
ราคา 665 บาท
U-002
โถปัสสาวะชาย
ราคา 550 บาท
โถปัสสาวะ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  โถปัสสาวะ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
U-006
โถปัสสาวะชาย
ราคา 650 บาท
U-008
โถปัสสาวะชาย
ราคา 2,290 บาท
โถปัสสาวะ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  โถปัสสาวะ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
ที่วางสบู่   
 
S-001
ที่วางสบู่ แบบฝั่งผนัง
ราคา 90 บาท
S-002
ที่วางสบู่ แบบฝั่งผนัง
ราคา 98 บาท
ที่วางสบู่ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  ที่วางสบู่ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
S-003
ที่วางสบู่ แบบฝั่งผนัง
ราคา 90 บาท
S-007
ที่ว่างสบู่ แบบฝั่งผนัง
ราคา 85 บาท
ที่วางสบู่ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  ที่วางสบู่ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 

 
 
S-008
ที่วางสบู่ แบบใช้เจาะรู
ราคา 135 บาท
S-009
ที่วางสบู่ แบบใช้เจาะรู
ราคา 115 บาท
ที่วางสบู่ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  ที่วางสบู่ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
S-010 ( 2 in 1 )
ที่วางสบู่ แบบใช้เจาะรู (Front)
ราคา 105 บาท
S-010 ( 2 in 1 )
ที่วางสบู่ แบบใช้เจาะรู (back)
ราคา 105 บาท
ที่วางสบู่ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  ที่วางสบู่ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
S-490
ที่วางสบู่ แบบใช้เจาะรู
ราคา 105 บาท
 
ที่วางสบู่ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก   
 

 
ที่ใส่กระดาษ   
 
P-001
ที่ใส่กระดาษแบบฝั่งผนัง
ราคา 115 บาท
P-002
ที่ใส่กระดาษแบบฝั่งผนัง
ราคา 100 บาท 
ใส่กระดาษ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  ใส่กระดาษ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 

 
P-005
ที่ใส่กระดาษ แบบฝั่งผน้ัง 
ราคา 115 บาท
P-006
ที่ใส่กระดาษ แบบฝั่งผนัง
ราคา 175 บาท
ใส่กระดาษ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก  ใส่กระดาษ champion แชมเปี้ยนส์ ราคาถูก 
 ช่องทางติดต่อ


 
 กระเบื้องหลังคา
 ไม้สังเคราะห์ ประตูหน้าต่าง
 สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ

 กระเบื้องโมเสค
 กระเบื้องดินเผา
 อิฐมวลเบา
 ฉนวนกันความร้อน

 กระเบื้องสระว่ายน้ำ
 ยาแนว

 ปูนซีเมนต์

 ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก

 แกรนิตโต้ กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
 กระเบื้องยางและไวนิล

เว็บไซด์แนะนำหัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     

เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 279