กระเบื้องแกรนิตโต้ เอเชียเฮ้าส์ GRANITO ASIA HOUSE
Website Banner
คลิก
เลือกสินค้า
GRANITO

     คลังกระเบื้อง     


 
king Glass House

 Click 
 
 
Cergres

 
 
Porcela

 
 
Royal

 
 
Asia House

 

GRANITO ASIA HOUSE
          แกรนิตโต้ เอเชีย เฮ้าส์          
 GRANITO   SIZE : 120 x 240 CM.

 
 
 
 NAME : MACCHIA VECCHIA ( A-B )
 CODE : SL1224001(A) / SL1224002(ฺB)
 SERIES : Book Match Marble
 FINISHED : Silk Satin
 SIZE : 120 X 240 X 0.9 cm.
 PACKING : 1 PCS/CARTON
                 2.88 SQM/CARTON


ราคา 17,950 /ชุด
(1 ชุด มี 2 แผ่น)

        
 GRANITO   SIZE : 120 x 120 CM.
 SERIES : High Glossy Marble
 FINISHED : Glazed Polish
 SIZE : 120 X 120 X 0.9 cm.
 PACKING : 2 PCS/CARTON
                 2.88 SQM/CARTON
 
 แกรนิตโต้(GRANITO) CARRARA PEARL SL1212002
CARRARA PEARL
SL1212002

ราคา 1,650 /ตร.ม.
แกรนิตโต้(GRANITO) STATUARIO KRYPTON SL1212001
STATUARIO KRYPTON
SL1212001

ราคา 1,650 /ตร.ม.


 SERIES : High Glossy Marble
 FINISHED : Glazed Polish
 SIZE : 120 X 120 X 0.9 cm.
 PACKING : 2 PCS/CARTON
                 2.88 SQM/CARTON
แกรนิตโต้(GRANITO) MARQUINA NERO SL1212005
MARQUINA NERO 
SL1212005

ราคา 1,650 /ตร.ม.
แกรนิตโต้(GRANITO) EMPERADOR CHOCO SL1212004
EMPERADOR CHOCO 
SL1212004

ราคา 1,650 /ตร.ม.
แกรนิตโต้(GRANITO) PIETRA FANTASTIC SL1212003
PIETRA FANTASTIC 
SL1212003

ราคา 1,650 /ตร.ม.


 SERIES : VOLCANO
 FINISHED : METALLIC
 SIZE : 120 X 120 X 0.9 cm.
 PACKING : 2 PCS/CARTON
                 2.88 SQM/CARTON

แกรนิตโต้(GRANITO) VOLCANO GREY SL121006M VOLCANO GREY SL121006M
แกรนิตโต้(GRANITO) VOLCANO CHOCO SL121007M VOLCANO CHOCO SL121007M แกรนิตโต้(GRANITO) VOLCANO COPPER SL121008M VOLCANO COPPER SL121008M
 GRANITO   SIZE : 60 x 120 CM.

   


กระเบื้องแกรนิตโต้ 
ICEBERG WHITE

TB612003 


 SERIES : High Glossy Marble
 FINISHED : Glazed Polish
 SIZE : 60 X 120 X 1.0 cm.
 PACKING : 2 PCS/CARTON   1.44 SQM/CARTON

ราคา 319 /ตร.ม.
            กระเบื้องแกรนิตโต้ 
GRIGIO ROYAL
TB612004

 
 SERIES : High Glossy Marble
 FINISHED : Glazed Polish
 SIZE : 60 X 120 X 1.0 cm.
 PACKING : 2 PCS/CARTON   1.44 SQM/CARTON

ราคา 339 /ตร.ม.
 กระเบื้องแกรนิตโต้ 
KYLIS WOOD
TB612007M

 
 SERIES : KYLIS
 FINISHED : WOODEN MATT
 SIZE : 60 X 120 X 0.9 cm.
 PACKING : 2 PCS/CARTON   1.44 SQM/CARTON

ราคา 329 /ตร.ม.
 

 GRANITO   SIZE : 60 x 60 CM. แกรนิตโต้
 SERIES : Marble
 FINISHED : Glossy
 SIZE : 60 X 60 X 0.9 cm.
 PACKING : 4 PCS/CARTON
                 1.44 SQM/CARTON
 
แกรนิตโต้(GRANITO) BLACK MARQUINA MB-1615N
BLACK MARQUINA 
MB-1615N

ราคา 359 /ตร.ม.

แกรนิตโต้(GRANITO) DARK EMPERADOR MB-0701D
DARK EMPERADOR 
MB-0701D

ราคา 339 /ตร.ม.


 แกรนิตโต้
 SERIES : Marble
 FINISHED : Glossy
 SIZE : 60 X 60 X 0.9 cm.
 PACKING : 4 PCS/CARTON
                 1.44 SQM/CARTON
แกรนิตโต้(GRANITO) BIANCO ALASMO MB-1623NBIANCO ALASMO 
MB-1623N

ราคา 279 /ตร.ม.

แกรนิตโต้(GRANITO) STATUARIO MB-1624NSTATUARIO 
MB-1624N

ราคา 279 /ตร.ม.

แกรนิตโต้(GRANITO) SIVEC WHITE MB-1630N
SIVEC WHITE 
MB-1630N

ราคา 279 /ตร.ม. แกรนิตโต้
 SERIES : ELITE
 FINISHED : MATT
 SIZE : 60 X 60 X 0.9 cm.
 PACKING : 4 PCS/CARTON
                 1.44 SQM/CARTON
แกรนิตโต้(GRANITO) ELITE GRIS AR-6317
ELITE GRIS 
AR-6317 

ราคา 298 /ตร.ม.

แกรนิตโต้(GRANITO) ELITE NERO AR-6318ELITE NERO 
AR-6318

ราคา 298 /ตร.ม.

แกรนิตโต้(GRANITO) ELITE TAUPE AR-6319
ELITE TAUPE 
AR-6319

ราคา 298 /ตร.ม.

แกรนิตโต้(GRANITO) ELITE CREMA AR-6320
ELITE CREMA 
AR-6320

ราคา 298 /ตร.ม.

แกรนิตโต้(GRANITO) ELITE BIANCO AR-6321
ELITE BIANCO 
AR-6321

ราคา 298 /ตร.ม.

 


 แกรนิตโต้
 SERIES : OCEANIC
 FINISHED : SATIN MATT
 SIZE : 60 X 60 X 0.9 cm.
 PACKING : 4 PCS/CARTON
                 1.44 SQM/CARTON
แกรนิตโต้(GRANITO) OCEANIC NERO AR-6323
OCEANIC NERO 
AR-6323

ราคา - /ตร.ม.

แกรนิตโต้(GRANITO) OCEANIC BIANCO AR-6326
OCEANIC BIANCO
AR-6326

ราคา 298 /ตร.ม.

แกรนิตโต้(GRANITO) OCEANIC GRIS AR-6322
OCEANIC GRIS 
AR-6322

ราคา 298 /ตร.ม.

แกรนิตโต้(GRANITO) OCEANIC CAMEL AR-6324
OCEANIC CAMEL 
AR-6324

ราคา 298 /ตร.ม.


แกรนิตโต้(GRANITO) OCEANIC CREMA AR-6325
OCEANIC CREMA 
AR-6325

ราคา 298 /ตร.ม.


 


 แกรนิตโต้
 SERIES : DORI STONE
 FINISHED : RUSTIC MATT
 SIZE : 60 X 60 X 0.9 cm.
 PACKING : 4 PCS/CARTON
                 1.44 SQM/CARTON
แกรนิตโต้(GRANITO) DORI STONE IVORY AR-6327
DORI STONE IVORY 
AR-6327

ราคา 298 /ตร.ม.

แกรนิตโต้(GRANITO) DORI STONE DOVE AR-6328
DORI STONE DOVE
AR-6328

ราคา 298 /ตร.ม.

แกรนิตโต้(GRANITO) DORI STONE COPPER AR-6330
DORI STONE COPPER
AR-6330

ราคา 298 /ตร.ม.

แกรนิตโต้(GRANITO) DORI STONE PEARL AR-6329
DORI STONE PEARL 
AR-6329

ราคา 298 /ตร.ม. 


 แกรนิตโต้
 SERIES : MONTANA
 FINISHED : MATT/ROUGH
 SIZE : 60 X 60 X 0.9 cm.
 PACKING : 4 PCS/CARTON
                 1.44 SQM/CARTON
แกรนิตโต้(GRANITO) MONTANA CREAM MATT HMA-6601
MONTANA CREAM MATT HMA-6601

ราคา 389 /ตร.ม.


แกรนิตโต้(GRANITO) MONTANA BEIGE MATT HMA-6602
MONTANA BEIGE MATT
HMA-6602

ราคา 389 /ตร.ม.


แกรนิตโต้(GRANITO) MONTANA LIGHT GREY MATT HMA-6603
MONTANA LIGHT GREY 
MATT HMA-6603

ราคา 389 /ตร.ม.


แกรนิตโต้(GRANITO) MONTANA DARK GREY MATT HMA-6605
MONTANA DARK GREY MATT HMA-6605

ราคา 389 /ตร.ม.


แกรนิตโต้(GRANITO) MONTANA CREAM NATURAL HMA-6601W
MONTANA CREAM NATURAL
HMA-6601W

ราคา 389 /ตร.ม.


แกรนิตโต้(GRANITO) MONTANA BEIGE NATURAL HMA-6602W
MONTANA BEIGE NATURAL
 HMA-6602W

ราคา 389 /ตร.ม.


แกรนิตโต้(GRANITO) MONTANA LIGHT GREY NATURAL HMA-6603W
MONTANA LIGHT GREY NATURAL HMA-6603W

ราคา 389 /ตร.ม.แกรนิตโต้(GRANITO) MONTANA DARK GREY NATURAL HMA-6605W
MONTANA DARK GREY NATURAL HMA-6605W

ราคา 389 /ตร.ม.  แกรนิตโต้
 SERIES : LIMESTONE
 FINISHED : DRY-GRAIN(ROUGH)
 SIZE : 60 X 60 X 1.0 cm.
 PACKING : 4 PCS/CARTON
                 1.44 SQM/CARTON
LIMESTONE WHITE
LS6601X

ราคา 475 /ตร.ม.


LIMESTONE CREMA
LS6602X

ราคา 475 /ตร.ม.

LIMESTONE LIGHT GREY
LS6603X

ราคา 475 /ตร.ม.

LIMESTONE DARK GREY
LS6604X

ราคา 485 /ตร.ม. 
 แกรนิตโต้
 SERIES : ROCKY STONE
 FINISHED : DRY-GRAIN(ROUGH)
 SIZE : 60 X 60 X 1.0 cm.
 PACKING : 4 PCS/CARTON
                 1.44 SQM/CARTON
ROCKY STONE CREMA
RS6601X

ราคา 475 /ตร.ม.


ROCKY STONE LIGHT GREY
RS6602X

ราคา 475 /ตร.ม.

ROCKY STONE DARK GREY
RS6603X

ราคา 485 /ตร.ม.
 แกรนิตโต้
 SERIES : BASALT
 FINISHED : ROUGH
 SIZE : 60 X 60 X 2.0 cm.
 PACKING : 4 PCS/CARTON
                 1.44 SQM/CARTON
BASALT WHITE
2BS6601W
ราคา - /ตร.ม.

BASALT BEIGE
2BS6602W
ราคา - /ตร.ม.

BASALT LIGHT GREY
2BS6603W
ราคา - /ตร.ม.

BASALT DARK GREY
2BS6604W
ราคา - /ตร.ม.

BASALT BLACK
2BS6605W
ราคา - /ตร.ม.


 แกรนิตโต้
 SERIES : BASALT
 FINISHED : DRY-GRAIN(ROUGH)
 SIZE : 60 X 60 X 2.0 cm.
 PACKING : 4 PCS/CARTON
                 1.44 SQM/CARTON
BASALT WHITE
2BS6601Y

ราคา - /ตร.ม.

BASALT BEIGE
2BS6602Y

ราคา - /ตร.ม.

BASALT LIGHT GREY
2BS6603Y

ราคา - /ตร.ม.

BASALT DARK GREY
2BS6604Y

ราคา - /ตร.ม.


BASALT BLACK
2BS6605Y

ราคา - /ตร.ม. แกรนิตโต้
 SERIES : SPAIN SANDSTONE
 FINISHED : MATT DRY-        
                     GRAIN(MATT)
 SIZE : 60 X 60 X 2.0 cm.
 PACKING : 2 PCS/CARTON
                 0.72 SQM/CARTON
SPAIN SANDSTONE CREMA
2SS6601

ราคา - /ตร.ม.

SPAIN SANDSTONE CREMA
2SS6601X

ราคา - /ตร.ม.

SPAIN SANDSTONE BEIGE
2SS6602

ราคา - /ตร.ม.

 
SPAIN SANDSTONE BEIGE
2SS6602X

ราคา - /ตร.ม.

 
SPAIN SANDSTONE LIGHT GREY
2SS6603

ราคา - /ตร.ม.

 
SPAIN SANDSTONE LIGHT GREY
2SS6603X

ราคา - /ตร.ม.

 
SPAIN SANDSTONE BLACK
2SS6604

ราคา - /ตร.ม.

 
SPAIN SANDSTONE BLACK
2SS6604X

ราคา - /ตร.ม.


 แกรนิตโต้
 SERIES : NATURAL STONE
 FINISHED : ROUGH/
                   DRY-GRAIN(ROUGH)

 SIZE : 60 X 60 X 2.0 cm.
 PACKING : 2 PCS/CARTON
                 0.72 SQM/CARTON
2PJ6601W

ราคา - /ตร.ม.

2PJ6602W

ราคา - /ตร.ม.

2PJ6602X

ราคา - /ตร.ม.

2PJ6603W

ราคา - /ตร.ม.

2PJ6604W

ราคา - /ตร.ม.

2PJ6604X

ราคา - /ตร.ม.WALL TILES WALL TILES   SIZE : 300 x 450 MM. / 300 x 600 MM. 
A-3616AV-1WD
Adranos AV Decor 
เอ-ดรานอส เอวี เดคคอร์ 
size : 300x600 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง

ราคา 235 /กล่อง.


A-3616WS-1WD
Adranos Decor W.S 
เอ-ดรานอส เดคคอร์ 
size : 300x600 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง

ราคา 235 /กล่อง.

A-3616W 
Adranos Bianco 
เอ-ดรานอส เบียงโก้ 
size : 300x600 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง

ราคา 215 /กล่อง. 
A-4500W
Victar Bianco
วิคต้าร์ เบียงโก้

size : 300x450 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา 175 /กล่อง.

A-4500-1WD
Victar Bianco Decor
วิคต้าร์ เบียงโก้ เดคคอร์

size : 300x450 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา - /กล่อง.

A-4501W 
Plain Super White 
เพลน ซุปเปอร์ ไวท์ 
size : 300x450 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา - /กล่อง. 
A-4502W
Fiji Dove
ฟิจิ โดฟ

size : 300x450 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา - /กล่อง.

A-4503W
Fiji Silver
ฟิจิ ซิลเวอร์

size : 300x450 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา - /กล่อง.

A-4503-1WD
Fiji Silver Decor 
ฟิจิ ซิลเวอร์ เดคคอร์ 
size : 300x450 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา 175 /กล่อง. 
A-4504W
Parker Bianco
ปาร์คเกอร์ เบียงโก้

size : 300x450 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา 175 /กล่อง.

A-4505W
Parker Aqua
ปาร์คเกอร์ อควา

size : 300x450 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา 175 /กล่อง.

A-4505-1WD
Parker Aqua Decor 
ปาร์คเกอร์ อควา เดคคอร์ 
size : 300x450 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา 175 /กล่อง. 
A-3608W
Ethics Crema
เอทธิค ครีม่า

size : 300x600 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา 209 /กล่อง.

A-3608-1WD
Ethics Crema Decor
เอทธิค ครีม่า เดคคอร์

size : 300x600 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา 229 /กล่อง.

A-3615W
Terazzo Bianco 
เทอร์ราซโซ่ เบียงโก้ 
size : 300x600 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา 209 /กล่อง. 
A-3615-1WD
Terazzo Bianco Decor
เทอร์ราซโซ่ เบียงโก้ เดคคอร์

size : 300x600 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา 229 /กล่อง.

A-3617W
Cellos Bianco
เซลลอส เบียงโก้ 
size : 300x600 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา 209 /กล่อง.

A-3617-1WD
Cellos Bianco Decor
เซลลอส เบียงโก้ เดคคอร์

size : 300x600 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา 229 /กล่อง. 
A-3612W
Iceland Bianco
ไอซ์แลนด์ เบียงโก้

size : 300x600 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา 209 /กล่อง.

A-3618-1WD
Barkley Olas Decor
บาร์กลีย์ โฮลาส เดคคอร์

size : 300x600 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา 229 /กล่อง.

A-3613-1WD 
Akron Bianco Decor 
แอ็ครอน เบียงโก้ เดคคอร์ 
size : 300x600 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา 229 /กล่อง. 
A-3611W
Massa Grey
แมสซ่า เกรย์

size : 300x600 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา 229 /กล่อง.

A-3611-1WD
Massa Grey Decor
แมสซ่า เกรย์ เดคคอร์

size : 300x600 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา 229 /กล่อง.

A-3611PC-1WD
Massa Placa Decor 
แมสซ่า พลาก้า เดคคอร์ 
size : 300x600 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา 229 /กล่อง. 
A-3614-1WD
Detroit Grey Decor
ดีทรอยต์ เกรย์ เดคคอร์

size : 300x600 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา 229 /กล่อง.

A-3600W
Irish White
ไอริส ไวท์

size : 300x600 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง
ราคา - /กล่อง.
 


A-3610W

Spectra Ash 
สเปคตร้า แอช

size : 300x600 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง

ราคา 309 /ตร.ม.


 

A-3609W

Spectra Oxide สเปคตร้า ออกไซด์
size : 300x600 mm
Packing Detial : 5 แผ่น/กล่อง

ราคา 309 /ตร.ม.


 WALL TILES   SIZE : 300 x 900 MM.

   
A-3903W
Starling Crema
สตาร์ริ่ง ครีม่า
size : 300x900 mm
Packing Detial : 4 แผ่น/กล่อง
ราคา 389 /ตร.ม.


A-3903-1WD
Starling Crema Decor
สตาร์ริ่ง ครีม่า เดคคอร์
size : 300x900 mm
Packing Detial : 4 แผ่น/กล่อง
ราคา 429 /ตร.ม.
   
A-3904W
Starling Bianco
สตาร์ริ่ง เบียงโก้
size : 300x900 mm
Packing Detial : 4 แผ่น/กล่อง
ราคา 389 /ตร.ม.

A-3904-1WD
Starling Bianco Decor
สตาร์ริ่ง เบียงโก้ เดคคอร์
size : 300x900 mm
Packing Detial : 4 แผ่น/กล่อง
ราคา 429 /ตร.ม. ช่องทางติดต่อ


 
 กระเบื้องหลังคา
 ไม้สังเคราะห์ ประตูหน้าต่าง
 สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ

 กระเบื้องโมเสค
 กระเบื้องดินเผา
 อิฐมวลเบา
 ฉนวนกันความร้อน

 กระเบื้องสระว่ายน้ำ
 ยาแนว

 ปูนซีเมนต์

 ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก

 แกรนิตโต้ กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
 กระเบื้องยางและไวนิล

เว็บไซด์แนะนำหัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     

เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 401