คิงส์ กลาส เฮ้าส์
Website Banner
คลิกเลือกสินค้า


กระเบื้องลายโบราณ ราคาถูกฉนวนกันความร้อน ราคาถูก

       
           

สินค้าสุขภัณฑ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและราคาสุขภัณฑ์ ด้านล่างนี้ สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด King Glass House 
     


   
 สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) 
KCH-A-W101 KCH-A-W102 
ราคา 3,590 บาท  ราคา 3,890 บาท 


   
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีดำ)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีเขียว) 
KCH-A-B102 KCH-A-G102 
ราคา 4,990 บาท  ราคา 4,690 บาท 


   
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีเหลือง)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีชมพู) 
KCH-A-Y102 KCH-A-P102 
ราคา 4,690 บาท  ราคา 4,690 บาท 


   
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) 
KCH-A-SB102 KCH-A-W103 
ราคา 4,690 บาท  ราคา 4,690 บาท 


   
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) 
KCH-A-W108 KCH-A-W109 
ราคา 3,990 บาท  ราคา 3,890 บาท 


   
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 2 ชิ้น (สีขาว) 
KCH-A-W110 KCH-A-W201
ราคา 3,790 บาท  ราคา 1,890 บาท 


สุขภัณฑ์ชักโครงแบบกด คิงส์เซรามิคไทล์ 


      
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) 
SUMO-A-W101 SUMO-A-W102 
ราคา 3,390 บาท  ราคา 3,850 บาท 


   
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) 
SUMO-A-W103 SUMO-A-W104 
ราคา 3,950 บาท  ราคา 3,350 บาท 


   
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีขาว) 
SUMO-A-W105 SUMO-A-W106
ราคา 3,250 บาท  ราคา 3,650 บาท 
   
สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีลายดอกไม้)  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 1 ชิ้น (สีลายดอกไม้) 
SUMO-A-W106FB(Y) SUMO-A-W106FR(R) 
ราคา 3,250 บาท  ราคา 3,190 บาท 

สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 2 ชิ้น 

                  
                สุขภัณฑ์ชักโครกแบบกด 2 ชิ้น (สีขาว)
                              SUMO-A-W201
                              ราคา 1,750 บาท 

สุขภัณฑ์ชักโครกแบบตักราด 

                   
                  สุขภัณฑ์ชักโครกแบบตักราด
                            SUMO-A-W01
                             ราคา 800 บาท 


สุขภัณฑ์โถปัสสาวะแบบกด King Glass House
        
โถปัสสาวะแบบกด (สีขาว)  โถปัสสาวะแบบกด (สีดำ)  
KCH-C-W01 KCH-C-BU01 
ราคา 1,390 บาท  ราคา 2,190 บาท 


   
โถปัสสาวะแบบกด (สีเขียว)   โถปัสสาวะแบบกด (สีเหลือง)
KCH-C-GU01 KCH-C-ัYU01 
ราคา 1,890 บาท  ราคา 1,890 บาท 


   
โถปัสสาวะแบบกด (ชมพู)  โถปัสสาวะแบบกด (สีฟ้า)  
KCH-C-PU01 KCH-C-ัBSU01 
ราคา 1,890 บาท  ราคา 1,890 บาท 

สุขภัณฑ์อ่าล้างหน้า King Glass House 
    
อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีขาว)  อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีดำ) 
KCH-B-WSL01 KCH-B-ัBSL01 
ราคา 1,890 บาท  ราคา 2,390 บาท 


   
 อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีเขียว) อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีเหลือง) 
KCH-B-GSL01 KCH-B-ัYSL01 
ราคา 2,190 บาท  ราคา 2,190 บาท 


   
อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีชมพู)  อ่างล้างหน้าเหลี่ยวแบบมีขา (สีฟ้า) 
KCH-B-PSL01 KCH-B-ัSBSL01 
ราคา 2,190 บาท  ราคา 2,190 บาท 


สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้า คิงเซรามิคไทล์ 
        
สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากลมแบบมีขา (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากลมแบบมีขา (สีลายดอกไม้) 
SUMO-B-WCL01 SUMO-B-WCL01FB(Y) 
ราคา 990 บาท  ราคา 990 บาท 

                  
              สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากลมแบบมีขา (สีลายดอกไม้)
                         SUMO-B-WCL01FR(R)
                                ราคา 990 บาท 


   
สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากลมพร้อมฉาก (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างกลมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) 
SUMO-B-W01 SUMO-B-WC01
ราคา 600 บาท  ราคา 680 บาท 


   
สุขภัณฑ์อ่างกลมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างกลมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) 
SUMO-B-W02 SUMO-B-WC03
ราคา 680 บาท  ราคา 790 บาท 

   
สุขภัณฑ์อ่างกลมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างกลมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) 
SUMO-B-W04 SUMO-B-WC05
ราคา 790 บาท  ราคา 1,090 บาท 

   
สุขภัณฑ์อ่างวงรีวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว)
 สุขภัณฑ์อ่างใต้เคาท์เตอร์แบบกลม (สีขาว)
SUMO-B-W06 SUMO-B-WU01
ราคา 890 บาท  ราคา 690 บาท 

   
 สุขภัณฑ์อ่างใต้เคาท์เตอร์แบบเหลี่ยม (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างใต้เคาท์เตอร์แบบวงรี (สีขาว)
SUMO-B-W002 SUMO-B-W003
ราคา 790 บาท  ราคา 790 บาท 
   
สุขภัณฑ์อ่างใต้เคาท์เตอร์แบบกลม (สีดำ)   สุขภัณฑ์อ่างใต้เคาท์เตอร์แบบกลม (สีเขียว) 
SUMO-B-BU01 SUMO-B-GU01
ราคา 890 บาท  ราคา 690 บาท 
                    
            สุขภัณฑ์อ่างใต้เคาท์เตอร์แบบกลม (สีเขียว)
                             SUMO-B-RU01
                              ราคา 690 บาท 

   
สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมฝังบนเคาท์เตอร์ (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมฝังบนเคาท์เตอร์ (สีดอกไม้) 
SUMO-B-WS01 SUMO-B-WS01/F
ราคา 990 บาท  ราคา 1,090 บาท 


   
สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมฝังบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) 
SUMO-B-WS02 SUMO-B-WS01-2
ราคา 790 บาท  ราคา 790 บาท 

   
สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมฝังบนเคาท์เตอร์ (สีขาว)  สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) 
SUMO-B-WS03 SUMO-B-WS04
ราคา 1,190 บาท  ราคา 850 บาท 

   
 สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว) สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว)  
SUMO-B-WS05 SUMO-B-WS06
ราคา 1,090 บาท  ราคา 890 บาท 

                   
           สุขภัณฑ์อ่างเหลี่ยมวางบนเคาท์เตอร์ (สีขาว)
                            SUMO-B-WS07
                              ราคา 790 บาท 
 
หัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 หน้าบ้าน
ติดต่อเรา
วิธีการสั่งซื้อ
ที่ตั้งของเรา
ลูกค้าของเรา
แคตตาล็อก
รูปสินค้าจริง
สินค้าขายดี
 

  
หลังคา
ไม้เทียม
ประตูหน้าต่าง
สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ
กระเบื้องโมเสค
กระเบื้องดินเผา
อิฐมวลเบา
ฉนวนกันความร้อน
กระเบื้องสระว่ายน้ำ
ยาแนว
ปูนซีเมนต์
ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน
 กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก
     


     
 Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 216