กระเบื้องยาง
Website Banner
คลิก
เลือกสินค้ากระเบื้องลายโบราณ ราคาถูก

ฉนวนกันความร้อน ราคาถูก

 

สินค้ากระเบื้องยาง

กระเบื้องยาง Standard ราคาถูก
กระเบื้องยาง Standard ขนาด 9 x 9  นิ้ว 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
1.6 มม.   1 กล่อง มี 100 แผ่น / 5 ตร.ม.  195  บาท/ตรม. 
2.0 มม.  1 กล่อง มี 80 แผ่น / 4 ตร.ม.  245  บาท/ตรม. 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 64 แผ่น / 3.2 ตร.ม.  305  บาท/ตรม. 
3.2 มม.  1 กล่อง มี 50 แผ่น / 2.5 ตร.ม.   385  บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Standard ขนาด 30 x 30 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
1.6 มม.   1 กล่อง มี 50 แผ่น / 4.5 ตร.ม.  195  บาท/ตรม. 
2.0 มม.  1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม.  245  บาท/ตรม. 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม.  305  บาท/ตรม. 
3.2 มม.  1 กล่อง มี 25 แผ่น / 2.25 ตร.ม.   385  บาท/ตรม. 


กระเบื้องยาง Standard ราคาถูก

กระเบื้องยาง Standard Special Colour ขนาด 30 x 30 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม.  325  บาท/ตรม. 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม.  410  บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Standard Special Colour ราคาถูก
กระเบื้องยาง Grand ขนาด 60 x 60 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม.  288  บาท/ตรม. 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 12 แผ่น / 4.32 ตร.ม.  358  บาท/ตรม. 


กระเบื้องยาง Grand ราคาถูก


กระเบื้องยาง Premium ขนาด 30 x 30 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม.  358  บาท/ตรม. 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม.  450  บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Premium ขนาด 60 x 60 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม.  470 บาท/ตรม. 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 12 แผ่น / 4.32 ตร.ม.  585  บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Premium ราคาถูก
กระเบื้องยาง Turbulence ขนาด 30 x 30 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.5 ตร.ม.  330  บาท/ตรม. 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม.  410  บาท/ตรม. 
3.2 มม.  1 กล่อง มี 25 แผ่น / 2.25 ตร.ม.   530  บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Turbulence ขนาด 60 x 60 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม.  390  บาท/ตรม. 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 12 แผ่น / 4.32 ตร.ม.  490  บาท/ตรม. 
3.2 มม.  1 กล่อง มี 10 แผ่น / 3.6 ตร.ม.   625  บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Turbulence ราคาถูก
กระเบื้องยาง Diamond ขนาด 30 x 30 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม.  520  บาท/ตรม. 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม.  605  บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Diamond ขนาด 45.5 x 45.5 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 25แผ่น / 5.175 ตร.ม.  590  บาท/ตรม. 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 20แผ่น / 4.14 ตร.ม.  675  บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Diamond ราคาถูก


กระเบื้องยาง Spot ขนาด 30 x 30 ซม.
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 40 แผ่น / 3.6 ตร.ม.  250  บาท/ตรม. 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 32 แผ่น / 2.88 ตร.ม.  310  บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Spot ขนาด 60 x 60 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม.  335  บาท/ตรม. 
2.5 มม.  1 กล่อง มี 12 แผ่น / 4.32 ตร.ม.  410 บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Spot ราคาถูก

กระเบื้องยาง Antistatic ขนาด 60 x 60 ซม. 
ความหนา  รายละเอียด  ราคา  
2.0 มม.  1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม.  670  บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Antistatic ราคาถูกกระเบื้องยาง Standard Roll ขนาด 12 x 10 ม. 
ความหนา  ราคา  
2.0 มม.  390  บาท/ตรม. 
2.5 มม.  485  บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Standard Roll ขนาด 12 x 10 ม. ราคาถูกกระเบื้องยาง Special Colour Roll ขนาด 1.2 x 10 ม. 
ความหนา  ราคา  
2.0 มม.  575  บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Special Colour Roll ขนาด 1.2 x 10 ม. ราคาถูกกระเบื้องยาง Premium Roll ขนาด 12 x 10 ม. 
ความหนา  ราคา  
2.0 มม.  495  บาท/ตรม. 
2.5 มม.  625  บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Premium Roll ขนาด 12 x 10 ม. ราคาถูกกระเบื้องยาง Turbulence ขนาด 1.2 x 10 ม. 
ความหนา  ราคา  
2.0 มม.  535  บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Turbulence ขนาด 1.2 x 10 ม. ราคาถูก


กระเบื้องยาง Spot Roll ขนาด 1.2 x 10 ม. 
ความหนา  ราคา  
2.0 มม.  630  บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Spot Roll ขนาด 1.2 x 10 ม. ราคาถูกกระเบื้องยาง Anti - Static Roll ขนาด 1.2 x 10 ม. 
ความหนา  ราคา  
2.0 มม.  870  บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Anti - Static Roll ขนาด 1.2 x 10 ม. ราคาถูกกระเบื้องยาง Anti - Bacteria Roll ขนาด 1.2 x 10 ม. 
ความหนา  ราคา  
2.0 มม.  930  บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Anti - Bacteria Roll ขนาด 1.2 x 10 ม. ราคาถูก
กระเบื้องยาง Wood ขนาด 10 x 91.6 ซม. 
ความหนา  Wear Layer  รายละเอียด  ราคา/แผ่น  
2.0 มม.  0.3 มม.  1 กล่อง มี 56 แผ่น / 5 ตร.ม.  48  บาท 
2.5 มม.  0.3 มม.  1 กล่อง มี 44 แผ่น / 4 ตร.ม.  52 บาท

กระเบื้องยาง Wood ขนาด 15 x 92 ซม. 
ความหนา  Wear Layer  รายละเอียด  ราคา/แผ่น  
2.0 มม.  0.3 มม. 1 กล่อง มี 28 แผ่น / 3.8 ตร.ม.  75  บาท
2.5 มม.  0.3 มม. 1 กล่อง มี 22 แผ่น / 3 ตร.ม.   78  บาท
3.0 มม.  0.3 มม. 1 กล่อง มี 18 แผ่น / 2.4 ตร.ม.   85 บาท กระเบื้องยาง Wood ราคาถูก
กระเบื้องยาง Real Wood ขนาด 15 x 92 ซม. 
ความหนา  Wear Layer  รายละเอียด  ราคา/แผ่น  
2.5 มม.  0.6  1 กล่อง มี 22 แผ่น / 3 ตร.ม.   98  บาท 

กระเบื้องยาง Real Wood ราคา ถูกกระเบื้องยาง Stone ขนาด 45.5 x 45.5 ซม. 
ความหนา  Wear Layer  รายละเอียด  ราคา/แผ่น  
2.0 มม.  0.3 มม. 1 กล่อง มี 25 แผ่น / 5 ตร.ม.   100  บาท/แผ่น 
2.5 มม.  0.3 มม. 1 กล่อง มี 20 แผ่น / 4 ตร.ม.    110  บาท/แผ่น 
3.0 มม.  0.3 มม. 1 กล่อง มี 16 แผ่น / 3.3 ตร.ม.   125 บาท/แผ่น 

กระเบื้องยาง Stone ราคาถูก
กระเบื้องยาง Metal Plate ขนาด 45.5 x 45.5 ซม. 
ความหนา  Wear Layer  รายละเอียด  ราคา/แผ่น  
2.5 มม.  0.6 มม. 1 กล่อง มี 12 แผ่น / 2.4 ตร.ม.   128  บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Metal Plate ราคาถูก
กระเบื้องยาง Glitter ขนาด 45.5 x 45.5 ซม. 
ความหนา  Wear Layer  รายละเอียด  ราคา/แผ่น  
2.5 มม.  0.6 มม. 1 กล่อง มี 20 แผ่น / 4 ตร.ม.   205  บาท/ตรม.


กระเบื้องยาง Glitter ราคาถูกกระเบื้องยาง Stone ขนาด 60 x 60 ซม. 
ความหนา  Wear Layer  รายละเอียด  ราคา/แผ่น  
2.0 มม.  0.3 มม. 1 กล่อง มี 15 แผ่น / 5.4 ตร.ม.  235  บาท/ตรม.
2.5 มม.  0.3 มม. 1 กล่อง มี 12 แผ่น / 4.3 ตร.ม.   248  บาท/ตรม. 

กระเบื้องยาง Stone ราคาถูก


 คลังกระเบื้องที่ 1 ด้านราคาวัสดุก่อสร้างในประเทศไทย มีจำหน่ายกระเบื้องยาง ราคาถูก หลายเเบบหลายขนาดของกระเบื่องยาง เช่น กระเบื้องยาง Standard ขนาด 30 x 30 ซม กระเบื้องยาง Standard Special Colour ขนาด 30 x 30 ซม. กระเบื้องยาง Grand ขนาด 60 x 60 ซม. กระเบื้องยาง Premium ขนาด 30 x 30 ซม. กระเบื้องยาง Turbulence ขนาด 1.2 x 10 ม. กระเบื้องยาง Wood ขนาด 10 x 91.6 ซม. หรือกระเบื้องยางลายไม้เป็นต้น ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดราคา กระเบื้องยางได้ที่เบอร์ 086 304 4313 


คลิกโทรเลย
เว็บไซด์แนะนำ
หน้าบ้าน
ติดต่อเรา
วิธีการสั่งซื้อ
ที่ตั้งของเรา
ลูกค้าของเรา
แคตตาล็อก
รูปสินค้าจริง
สินค้าขายดี
 

 หลังคา
ไม้เทียมประตูหน้าต่าง
สุขภัณฑ์ ที่อาบน้ำ
กระเบื้องโมเสค
กระเบื้องดินเผา
อิฐมวลเบา
ฉนวนกันความร้อน
กระเบื้องสระว่ายน้ำ
ยาแนว

ปูนซีเมนต์

ไม้ปาร์ติเกิล&เมลามีน


กระเบื้องหินขัด
 หลังคาสำเร็จรูป
 บล็อกแก้ว
 โครงเหล็ก
แกรนิตโต้กระเบื้องปูพื้น
 กระเบื้องปูผนัง
กระเบื้องยางและไวนิล
หัวเรื่อง :  
ชื่อของคุณ :  
E-mail ของคุณ :  
เบอร์โทรศัพท์ :
รายละเอียด :  
Verify Code
(กรุณาป้อนรหัส) :
 

 
     


เวลาทำการ คลังกระเบื้อง Call Center : จันทร์- เสาร์เวลา 9.00 น. - 17.30 น.  
จัดจำหน่ายโดย .บริษัทไทยฟลอเรนซ์วัสดุภัณฑ์ สำนักงานใหญ่ 91 หมู่ 5 ถ.มหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จังหวัด สระบุรี 18230
เบอร์โทร : 086-304-4313 Fax : 036-379272  


Copyright © / 2007 THAIFLORECNE .All Rights Reserved
Current Pageid = 312